Elektronika kotła
grudzień 17, 2017 — 19:35

Elektronika kotła

Elektronika kotła grzewczego steruje pracą naszego urządzenia. Dziś praktycznie wszystkie funkcje pieca są kontrolowane przez układy elektroniczne. Użytkownik zmienia istotne dla siebie parametry ogrzewania takie jak temperatura wody do kąpieli czy też temperatura pomieszczenia naciskając odpowiednia klawisze na konsoli sterującej.

Mamy możliwość układania programów czyli wyboru w jakich porach dnia nasz dom ma być silniej ogrzewany. Dokonujemy wyborów w jaki sposób chcemy oszczędzać, mamy możliwość regulowania krzywej grzewczej czy też temperatury pomieszczenia. Pozostawienie możliwości zmian wielu zależności nie zawsze jest pozytywnie odbierane przez użytkownika. W pewnych okolicznościach użytkownik nie zawsze do końca rozumie zasadę działania regulacji i czasami ma wątpliwości jakie parametry ma zmodyfikować aby uzyskać pożądany przez siebie efekt.

elektronika kotła

Elektronika kotła usterki

Elektronika kotła zwykle znajduje się w pobliżu źródła ciepła kotła grzewczego, palnika. Elektronika kotła nie tylko narażona jest na oddziaływanie wysokich temperatur, sąsiedztwo rur i połączeń hydraulicznych, armatury  oraz przewodów do odprowadzania spalin niesie ryzyko zawilgoceń.

Wycieki czy też woda deszczowa pochodząca z opadów atmosferycznych mogą spowodować zwarcia na płytach elektronicznych. Silne zapylenie kotłowni może doprowadzić do osadzania się zabrudzeń na podzespołach elektronicznych i spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń grzewczych. Wiek naszych kotłów ma duże znaczenie odnośnie prawidłowego funkcjonowania systemu sterowania.

Do groźnych uszkodzeń płyt może dojść podczas burz, towarzyszące im wyładowania atmosferyczne są niebezpieczne dla elektroniki naszego pieca. Niestabilność sieci energetycznych, częste wyłączenia prądu oraz towarzyszące im  prace  mogą być źródłem przepięć. Zanik napięcia zwłaszcza gdy nie funkcjonuje prawidłowo system podtrzymywania pamięci jest przyczyną zaniku i błędnych nastaw wielu istotnych parametrów naszego kotła.

Elektronika kotła nastawy

Producent dostarcza nam urządzenie odpowiednio skonfigurowane do pracy. Nastawy parametrów elektroniki są odpowiednie dla prawidłowego funkcjonowania naszego systemu grzewczego. Wszelkiego rodzaju modyfikacje należy przeprowadzać w sposób świadomy w pełni rozumiejąc znaczenie wprowadzanych zmian. Intuicyjna obsługa pieca nie jest wskazania, przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji warto zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Przypadkowe nastawy wprowadzane przez wszelkiego rodzaju pseudofachowców  prowadzą do licznych dysfunkcji w funkcjonowaniu urządzeń, zazwyczaj są przyczyną wysokich rachunków za energię i szybszego zużycia podzespołów pieca. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Prowadzimy serwis kotłów następujących producentów

ViessmannVaillantBuderusJunkersDe DietrichWolfSaunier DuvalACVImmergasBroetjeAristonTermetBerettaFerroli
Kondensacja pary wodnej, zjawisko występujące w kotłach grzewczych
marzec 22, 2013 — 8:49

ogrzewanie domów

Para wodna serwis piecy co

Czy para wodna jej powstawanie i kondensacja to tylko efekt gotowania wody lub parzenia kawy czy herbaty?

To przecież zjawisko zachodzące w przyrodzie, zjawisko odpowiedzialne za takie efekty jak deszcz, mgła czy też powstawanie porannej rosy, to zjawisko zachodzi codziennie w naszych kotłach grzewczych. To przecież podczas spalania gazu ziemnego, ropy naftowej a także każdego paliwa pochodzenia organicznego produktem spalania jest woda, woda, która za pomocą układu odprowadzienia spalin poprzez komin opuszcza nasz dom, w piecach  De Dietrich równiez mamy do czynienia z tym niezwykłym prosesem fizycznym, tak ciekawym z punktu widzenia energetyki. W warszawskich szkołach na lekcji fizyki nauczyciel cierpliwie tłumaczy naszym dzieciom, czym jest ciepło parowania i jak obliczyć ilośc energii potrzebnej do przeprowadzenia cieczy w parę wodną.

de dietrich serwis wykres

de dietrich serwis wykres

Podczas eksplatacji oraz serwisu kotłowni grzewczych De Dietrich niejednokrotnie dostrzegamy ślady korozji na takich elementach kotła grzewczego jak palnik czy wymiennik ciepła.

Czy to zjawisko jest dla nas korzystne?

Odpowiedź zna specjalistyczny serwis de dietrich  http://dedietrichserwis.manifo.com/ który niejednokrotnie ma do czynienia z  silnie wyeksploatowanymi kotłami De Dietrich , spotyka tam silną korozję wnętrza kotła grzewczego za które to zjawisko odpowiedzialne są wilgoć i wysoka temperatura.

Nagar, brud,  sadza, czyli  węgiel, który powstał w wyniku niepełnego procesu spalania  paliw kopalnianych w niedoborze tlenu a za to przeważnie  odpowiedzialne są zanieczyszczenia, brud, kurz, czy niewłaściwa wentylacja kotłowni.

Efekty są bardzo przykre dla wlaścicieli , którzy z przerażeniem oglądają wnętrza swoich piecy grzewczych. Niejednokrotnie szok spowodowany jest kosztami, które należy ponieśc aby naprawić zepsuty piec centralnego ogrzewania, bardzo często koszty te, są niewspółmierne do oszczędności, które powstały podczas zaniedbań serwisowych układów grzewczych.

rdza komora spalania